Kwaliteit en flexibiliteit, uw garanties

Quality first! Daarvoor staat het ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem garant. Concreet zal de eerste dagelijkse controle van de uitgevoerde werken altijd uitgevoerd worden door de ploegleider. Daarnaast is er een regelmatige ondersteuning en opvolging door de inspectrice. De inspectrice voert minstens wekelijks controles uit. Die controles worden geregistreerd in een intern inspectierapport. Aanvullend stelt LICCO een kluskaart ter beschikking aan het personeel voor het rapporteren van technische en logistieke problemen. Elk overleg of contact met de klant over kwaliteit van het werk, klachten, noden… wordt bijgehouden in een communicatieboek.

Flexibiliteit

De grootte van ons bedrijf laat ons toe om flexibel op te treden in alle situaties: voor bijkomende opdrachten, calamiteiten, bij afwezigheden, vervangingen… Aanpassing van uurroosters dienen we steeds in overleg met het schoonmaakpersoneel te bespreken. Indien mogelijk worden we hiervan graag enkele dagen vooraf op de hoogte gebracht. Voor de uitvoering van deze opdracht wordt er een ‘dedicated’ team van mensen geselecteerd, die ondersteunend kunnen werken, ook voor bijkomende taken. Wij beschikken over diverse vliegende ploegen die kunnen ingezet worden voor deze extra taken.

Stand-by-regeling

Tijdens de werkuren is ons leidinggevend personeel vlot bereikbaar per smartphone, op kantoor of email. Buiten de werkuren en in de weekends zal een beurtrol van toepassing zijn waarbij telkens 1 inspectrice van wacht is. LICCO kan binnen het uur na de oproep ter plaatse zijn voor snelle interventie 24/24 en dit 7/7. Daarvoor beschikt de inspectiedienst over een lijst van dag- en nacht-oproepbare personen.

Uw SPOC

Gedurende de looptijd van het contract krijgt u als klant een Single point of contact (SPOC) toegewezen die te contacteren valt via de gebruikelijke kanalen (gsm, mail, kantoor…). Belangrijk te noteren is dat hier een vast mobiel-nummer aan gelinkt is dat 24/7 geactiveerd is. Dit is een vast toegeëigend nummer waarop u te allen tijde melding van eender wat kunt maken.

OP ZOEK NAAR EEN FLEXIBELE SCHOONMAAKPARTNER?

vraag hier je offerte op maat aan